Griep- en pneumokokkenvaccinatie 2023

De griepprik wordt dit jaar gegeven op woensdag 8 november tussen 08:30-12:30 uur. U krijgt een schriftelijke uitnodiging thuis.

De uitnodiging kunt u verwachten ongeveer 2 weken voor die tijd. U wordt verzocht om de uitnodiging mee te nemen.

Kunt u echt niet op 8 november komen, belt u ons dan voor een nieuwe afspraak.

Ook wordt dit jaar de prik tegen pneumokokken gegeven. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Deze prik wordt op hetzelfde moment gegeven als de griepprik. Meer informatie over de griep- en pneumokokkenprik kunt u vinden via onderstaande links

www.thuisarts.nl/griep

www.rivm.nl/griepprik

www.thuisarts.nl/pneumokokken

www.rivm.nl/pneumokokkenprik

Heeft u vragen over de griepprik? Neemt u dan contact met ons op.